Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
2. Vårkorn. Hektarskörd för produktionsområden
3. Slåttervall. Total hektarskörd för produktionsområden

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

2. Vårkorn. Hektarskörd för produktionsområden

2. Spring barley. Yield per hectare for Production areas


 

 

 

 

 

 

3. Slåttervall. Total hektarskörd för produktionsområden

3. Temporary grasses. Total yield per hectare for Production areas


 

Total hektarskörd för första skörd och återväxt.