Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

112

4 520

1,8

16 950

76 500

1,8

Uppsala

198

5 080

2,2

32 320

164 200

2,2

Södermanlands

180

4 690

1,7

28 420

133 300

1,7

Östergötlands

306

4 840

1,1

53 870

260 800

1,1

Jönköpings

23

4 700

4,1

1 020

4 800

4,1

Kronobergs

12

..

..

390

..

..

Kalmar

111

5 230

1,8

10 540

55 200

1,9

Gotlands

102

5 010

2,9

7 050

35 300

2,9

Blekinge

49

5 780

2,0

2 340

13 500

2,8

Skåne

515

7 620

0,7

100 410

764 900

0,7

Hallands

104

5 420

3,8

10 860

58 800

3,8

Västra Götalands

374

5 110

1,8

67 760

345 900

1,8

Värmlands

53

4 850

4,7

5 020

24 300

4,7

Örebro

106

4 840

1,7

10 230

49 500

1,7

Västmanlands

137

4 340

2,9

14 840

64 400

2,9

Dalarnas

24

3 300

15,9

1 190

3 900

15,9

Gävleborgs

17

..

..

680

..

..

Västernorrlands

1

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

452

7 590

0,8

84 380

640 300

0,8

Götalands mellanbygder

351

6 030

1,3

38 280

230 800

1,3

Götalands norra slättbygder

577

5 100

1,1

108 660

553 900

1,1

Svealands slättbygder

763

4 790

1,0

105 530

505 700

1,0

Götalands skogsbygder

180

4 440

2,8

19 100

84 800

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

94

4 170

5,3

7 790

32 500

5,3

Nedre Norrland

7

..

..

160

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 424

5 630

0,7

363 910

2 049 200

0,7

2002

2 275

6 470

0,5

285 060

1 844 600

0,5

2001

2 415

6 040

0,7

354 040

2 137 700

0,7

2000

2 510

6 100

0,6

353 020

2 154 500

0,6

1999

1 994

6 320

0,8

209 640

1 325 800

0,8

1998

2 009

5 740

0,8

359 020

2 060 700

1,3


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.