Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Höstraps. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Winter rape. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

180

..

..

Uppsala

2

..

..

50

..

..

Södermanlands

9

..

..

270

..

..

Östergötlands

72

2 340

2,6

2 330

5 500

2,6

Jönköpings

5

..

..

120

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

10

..

..

250

..

..

Gotlands

6

..

..

60

..

..

Blekinge

9

..

..

80

..

..

Skåne

277

3 150

1,0

13 370

42 100

1,0

Hallands

33

2 600

5,5

860

2 200

5,5

Västra Götalands

128

2 460

2,0

5 480

13 500

2,0

Värmlands

1

..

..

10

..

..

Örebro

5

..

..

250

..

..

Västmanlands

-

-

-

0

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

226

3 190

1,0

11 010

35 200

1,0

Götalands mellanbygder

89

2 910

2,6

3 080

9 000

2,6

Götalands norra slättbygder

189

2 440

1,7

7 420

18 100

1,7

Svealands slättbygder

22

2 300

2,0

720

1 600

2,0

Götalands skogsbygder

30

2 410

5,5

970

2 300

5,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2

1999

446

2 860

1,4

19 630

56 200

1,4

1998

350

2 990

1,6

23 160

69 300

4,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).