Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstrybs. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter turnip rape. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

..

..

Uppsala

8

..

..

180

..

..

Södermanlands

3

..

..

100

..

..

Östergötlands

1

..

..

60

..

..

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

..

..

Kalmar

-

-

-

0

..

..

Gotlands

-

-

-

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

50

..

..

Hallands

1

..

..

0

..

..

Västra Götalands

-

-

-

100

..

..

Värmlands

4

..

..

70

..

..

Örebro

3

..

..

120

..

..

Västmanlands

3

..

..

40

..

..

Dalarnas

-

-

-

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

140

..

..

Svealands slättbygder

23

1 470

5,8

520

800

5,8

Götalands skogsbygder

1

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

28

1 490

5,3

820

1 200

5,3

2002

74

1 760

2,3

1 900

3 300

2,3

2001

40

1 460

7,7

860

1 200

7,7

2000

52

1 750

7,7

1 400

2 400

7,7

1999

30

1 880

7,5

1 210

2 300

7,5

1998

54

1 630

4,7

1 470

2 400

17,6


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).