Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårrybs. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring turnip rape. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

580

..

..

Uppsala

13

..

..

700

..

..

Södermanlands

17

..

..

700

..

..

Östergötlands

18

..

..

560

..

..

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

3

..

..

40

..

..

Gotlands

8

..

..

180

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

80

..

..

Hallands

10

..

..

270

..

..

Västra Götalands

55

1 310

3,1

2 160

2 800

3,1

Värmlands

21

1 460

3,9

520

800

3,9

Örebro

20

1 100

11,1

500

500

11,1

Västmanlands

27

1 510

3,4

780

1 200

3,4

Dalarnas

20

1 550

2,6

420

600

2,6

Gävleborgs

7

..

..

180

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

240

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

190

..

..

Götalands norra slättbygder

58

1 370

3,1

2 210

3 000

3,1

Svealands slättbygder

103

1 400

2,4

3 480

4 900

2,4

Götalands skogsbygder

25

1 090

1,8

630

700

1,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

39

1 440

2,8

940

1 300

2,8

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4

1999

468

1 670

1,9

23 780

39 800

1,9

1998

238

1 460

2,6

13 240

19 300

6,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).