Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Oljelin. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Oil flax. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

300

..

..

Uppsala

12

..

..

530

..

..

Södermanlands

7

..

..

130

..

..

Östergötlands

39

2 070

3,3

1 460

3 000

3,5

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

100

..

..

Gotlands

8

..

..

110

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

9

..

..

210

..

..

Hallands

1

..

..

30

..

..

Västra Götalands

11

..

..

520

..

..

Värmlands

-

-

-

40

..

..

Örebro

7

..

..

150

..

..

Västmanlands

2

..

..

130

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

170

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

250

..

..

Götalands norra slättbygder

46

1 850

3,4

1 840

3 400

3,5

Svealands slättbygder

35

1 800

5,9

1 220

2 200

5,9

Götalands skogsbygder

1

..

..

60

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3

1999

547

950

4,3

34 170

32 500

4,3

1998

295

420

13,1

15 060

6 400

14,9


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 26.