Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Matpotatis. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Table potatoes in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

120

..

..

Uppsala

20

23 510

20 920

4,2

300

6 400

4,2

Södermanlands

6

..

..

..

100

..

..

Östergötlands

77

31 080

28 150

1,7

1 730

48 800

1,7

Jönköpings

16

..

..

..

340

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

190

..

..

Kalmar

35

21 120

19 340

6,4

530

10 200

6,4

Gotlands

44

28 020

25 820

2,8

850

22 000

2,8

Blekinge

1

..

..

..

110

..

..

Skåne

325

31 940

29 790

1,7

6 760

201 400

1,7

Hallands

110

29 760

27 540

2,0

3 010

82 900

2,0

Västra Götalands

139

28 140

25 540

1,2

3 640

93 000

1,2

Värmlands

37

22 870

20 430

3,8

670

13 700

3,8

Örebro

37

29 970

26 870

2,2

760

20 300

2,2

Västmanlands

7

..

..

..

110

..

..

Dalarnas

39

23 990

21 020

3,0

720

15 200

3,0

Gävleborgs

29

18 620

16 310

4,3

330

5 400

4,3

Västernorrlands

17

..

..

..

230

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

190

..

..

Västerbottens

39

14 490

11 680

19,4

470

5 500

19,4

Norrbottens

41

20 130

15 950

1,7

760

12 100

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

283

31 950

29 740

1,7

6 520

193 800

1,7

Götalands mellanbygder

204

29 350

27 270

1,6

4 300

117 200

1,6

Götalands norra slättbygder

183

29 840

27 090

0,9

4 660

126 400

0,9

Svealands slättbygder

86

26 460

23 730

2,8

1 600

38 100

2,8

Götalands skogsbygder

77

21 520

19 640

4,3

1 500

29 500

4,3

Mell Sveriges skogsbygder

59

21 890

19 410

2,9

920

17 900

2,9

Nedre Norrland

79

20 770

18 090

3,9

1 160

21 000

3,9

Övre Norrland

80

17 400

13 880

9,4

1 250

17 400

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1

1999

862

31 600

28 820

1,3

23 430

675 200

1,3

1998

784

38 390

34 720

 

22 820

792 500

 


 

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Resultat för 1998 är inte direkt jämförbart med senare års resultat.