Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Potatis för stärkelse. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Potatoes for processing of starch in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

0

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

10

..

..

Kalmar

19

..

..

..

800

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

45

34 760

34 620

2,9

2 780

96 400

2,9

Skåne

104

35 590

35 450

1,6

4 810

170 600

1,6

Hallands

2

..

..

..

20

..

..

Västra Götalands

9

..

..

..

170

..

..

Värmlands

-

-

-

-

10

..

..

Örebro

-

-

-

-

10

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

35 810

35 670

3,2

720

25 700

3,2

Götalands mellanbygder

135

34 480

34 340

1,6

7 130

244 700

1,6

Götalands norra slättbygder

9

..

..

..

170

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

10

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

..

580

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5

1999

117

37 770

37 620

1,9

8 390

315 600

1,9

1998

96

48 110

47 440

 

8 570

406 400

 


 

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.