Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Slåttervall. Första skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

17. Temporary grasses. First cut in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal företag 1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

..

..

..

..

Uppsala

30

3 370

8,1

26 840

3,9

90 500

9,0

Södermanlands

32

3 120

9,9

28 500

3,5

89 000

10,4

Östergötlands

48

3 260

6,3

44.850

3,3

146 100

7,2

Jönköpings

45

3 140

6,9

52 970

2,6

166 200

7,3

Kronobergs

27

3 460

9,0

27 110

5,2

93 800

10,4

Kalmar

54

3 920

6,7

58 650

1,6

229 900

6,8

Gotlands

37

3 210

7,1

30 470

2,9

97 900

7,7

Blekinge

11

..

..

..

..

..

..

Skåne

80

3 460

4,7

66 580

5,9

230 400

7,5

Hallands

44

3 450

5,0

28 870

4,4

99 600

6,7

Västra Götalands

119

3 730

3,7

118 340

2,5

441 400

4,5

Värmlands

50

3 230

4,6

43 420

3,4

140 100

5,7

Örebro

25

3 050

6,7

20 440

6,8

62 400

9,5

Västmanlands

21

2 780

7,8

17 520

5,2

48 700

9,3

Dalarnas

31

3 260

7,7

22 780

4,2

74 100

8,8

Gävleborgs

24

3 640

8,1

31 240

3,3

133 700

8,8

Västernorrlands

27

3 170

6,5

27 340

4,2

86 700

7,7

Jämtlands

21

2 880

6,1

27 900

3,6

80 400

7,1

Västerbottens

32

2 670

5,2

37 670

1,9

100 400

5,6

Norrbottens

18

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

3 730

5,6

27 060

4,9

100 900

7,4

Götalands mellanbygder

111

3 640

4,1

90 320

4,6

328 500

6,1

Götalands norra slättbygder

79

3 600

4,8

69 620

2,6

251 000

5,5

Svealands slättbygder

137

3 100

4,2

121 780

2,1

378 100

4,7

Götalands skogsbygder

212

3 350

3,0

234 290

1,7

785 300

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

72

3 530

3,9

74 610

2,7

263 700

4,8

Nedre Norrland

74

3 130

4,4

83 950

2,4

262 400

5,0

Övre Norrland

56

2 500

4,6

63 070

1,6

157 700

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

2002

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.