Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

850

..

..

Uppsala

80

4 850

2,2

4 490

21 800

3,7

Södermanlands

60

4 550

2,3

2 820

12 800

2,3

Östergötlands

71

4 540

2,3

3 240

14 700

2,3

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

50

..

..

Kalmar

24

4 600

4,5

1 110

5 100

4,5

Gotlands

47

4 650

2,4

2 050

9 500

2,4

Blekinge

20

5 820

1,9

1 080

6 300

1,9

Skåne

199

6 300

0,9

11 960

75 400

0,9

Hallands

35

4 340

4,2

1 650

7 200

4,2

Västra Götalands

107

3 860

2,5

6 190

23 900

2,5

Värmlands

14

..

..

540

..

..

Örebro

90

5 290

1,5

5 180

27 400

1,5

Västmanlands

105

4 400

2,0

5 330

23 500

2,0

Dalarnas

16

..

..

350

..

..

Gävleborgs

6

..

..

120

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

6 340

1,0

10 140

64 300

1,0

Götalands mellanbygder

132

5 180

1,3

7 070

36 600

1,3

Götalands norra slättbygder

159

4 230

1,8

8 090

34 200

1,8

Svealands slättbygder

357

4 800

1,0

18 470

88 700

1,2

Götalands skogsbygder

36

3 460

6,1

1 830

6 300

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

4 310

3,1

1 460

6 300

3,1

Nedre Norrland

2

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

897

4 960

0,6

47 080

233 500

0,7

2002

1 081

4 960

0,7

54 080

268 000

0,7

2001

873

4 650

1,0

44 530

207 100

1,0

2000

857

5 100

1,4

48 150

245 400

1,4

1999

1 034

5 060

1,1

65 780

333 100

1,1

1998

604

4 820

1,8

39 020

188 000

4,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.