Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2003, procent

20. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2003, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

..

Uppsala

32

80,6

18,7

..

Södermanlands

34

81,6

18,1

..

Östergötlands

55

83,5

15,4

..

Jönköpings

48

85,4

14,6

..

Kronobergs

28

78,8

20,2

..

Kalmar

59

92,4

7,1

..

Gotlands

39

85,2

14,3

..

Blekinge

11

..

..

..

Skåne

88

76,4

22,8

..

Hallands

48

72,0

26,4

..

Västra Götalands

129

78,2

20,5

..

Värmlands

58

83,1

16,0

..

Örebro

32

76,1

19,7

..

Västmanlands

23

85,4

14,6

..

Dalarnas

32

77,8

21,4

..

Gävleborgs

26

83,7

16,2

..

Västernorrlands

29

80,2

13,8

..

Jämtlands

23

85,5

14,5

..

Västerbottens

34

91,5

7,5

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

55

73,3

25,1

..

Götalands mellanbygder

121

82,1

17,5

..

Götalands norra slättbygder

92

83,0

15,2

..

Svealands slättbygder

153

81,9

17,0

..

Götalands skogsbygder

223

80,7

18,7

..

Mell Sveriges skogsbygder

79

80,8

17,9

..

Nedre Norrland

80

82,4

15,6

..

Övre Norrland

58

91,1

8,3

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2003

861

81,9

17,1

1,0

2002

623

81,3

18,0

0,7


 

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).