Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

21. Cereals. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,1

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,2

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

10

1,4

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

110

1,7

 

0

0,0

Värmlands

30

0,5

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

10

0,4

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,2

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

70

0,8

 

10

0,1

Svealands slättbygder

30

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

40

2,3

 

0

0,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0

1999 1)

40

0,0

 

80

0,1

 

70

0,3

1998 1)

4 960

1,4

 

1 170

3,0

 

340

1,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

21 cont. Cereals. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

20

0,2

 

10

0,2

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

110

0,9

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

..

..

 

750

4,7

 

100

0,6

Jönköpings

..

..

 

160

2,3

 

10

0,1

Kronobergs

-

-

 

110

3,7

 

70

1,3

Kalmar

0

0,0

 

290

1,8

 

100

1,6

Gotlands

80

9,4

 

190

1,2

 

30

1,5

Blekinge

..

..

 

0

0,1

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

40

0,0

 

10

0,0

Hallands

..

..

 

30

0,1

 

0

0,0

Västra Götalands

..

..

 

230

0,6

 

50

0,1

Värmlands

-

-

 

240

2,1

 

20

0,1

Örebro

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

-

-

 

40

0,2

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

250

1,9

 

240

3,8

Västernorrlands

-

-

 

30

0,6

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

30

1,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

250

1,9

 

10

0,7

Norrbottens

-

-

 

20

0,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

20

0,0

 

10

0,0

Götalands mellanbygder

80

2,7

 

310

0,5

 

60

0,6

Götalands norra slättbygder

..

..

 

40

0,1

 

90

0,1

Svealands slättbygder

..

..

 

70

0,1

 

130

0,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

810

2,0

 

180

0,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

890

3,5

 

30

0,1

Nedre Norrland

-

-

 

350

1,7

 

260

5,2

Övre Norrland

-

-

 

260

1,5

 

10

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4

1999 1)

20

0,2

 

6 860

1,5

 

9 170

3,0

1998 1)

150

0,9

 

18 960

4,4

 

20 600

6,7


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

21 cont. Cereals. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

70

0,2

Uppsala

0

0,3

 

0

0,0

 

120

0,1

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

860

0,8

Jönköpings

10

0,6

 

0

0,1

 

180

0,9

Kronobergs

10

0,7

 

..

..

 

190

1,8

Kalmar

0

0,1

 

..

..

 

430

1,0

Gotlands

10

0,2

 

..

..

 

320

0,9

Blekinge

10

0,8

 

..

..

 

10

0,1

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

50

0,0

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

70

0,1

Västra Götalands

0

0,0

 

70

0,7

 

450

0,2

Värmlands

30

2,5

 

..

..

 

430

1,2

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

50

0,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

40

0,2

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

630

2,9

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

130

1,8

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

30

1,3

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

340

2,2

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

20

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

70

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,1

 

0

0,0

 

470

0,4

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

200

0,1

Svealands slättbygder

30

0,5

 

120

2,1

 

410

0,1

Götalands skogsbygder

30

0,3

 

120

1,5

 

1 190

0,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

930

1,5

Nedre Norrland

..

..

 

220

19,4

 

830

3,1

Övre Norrland

..

..

 

70

13,7

 

360

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9

1999 1)

40

0,1

 

2 300

7,0

 

18 680

1,6

1998 1)

1 700

2,5

 

3 160

11,7

 

50 650

3,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.