Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Ärter, höstraps och vårraps. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

22. Peas, winter rape and spring rape. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Höstraps

 

Vårraps

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

50

2,1

 

..

..

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

60

2,2

Östergötlands

80

1,4

 

20

0,8

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

20

1,7

 

..

..

 

..

..

Gotlands

40

4,5

 

..

..

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,1

Hallands

30

4,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Västra Götalands

150

4,9

 

10

0,2

 

190

3,9

Värmlands

60

9,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

60

7,7

 

..

..

 

0

0,0

Västmanlands

110

7,2

 

-

-

 

0

0,0

Dalarnas

..

..

 

-

-

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,1

Götalands mellanbygder

50

1,7

 

20

0,7

 

10

0,3

Götalands norra slättbygder

180

2,3

 

20

0,3

 

190

2,8

Svealands slättbygder

270

3,2

 

20

2,5

 

60

0,4

Götalands skogsbygder

80

6,1

 

10

0,5

 

0

0,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

4,8

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

650

2,7

 

60

0,3

 

250

0,9

2002

750

2,8

 

200

0,6

 

190

0,9

2001

2 090

7,8

 

330

1,7

 

340

2,5

2000

1 390

5,5

 

560

2,3

 

200

1,8

1999 1)

1 390

4,6

 

60

0,3

 

450

1,4

1998 1)

14 130

28,7

 

130

0,5

 

920

5,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.