Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Potatis. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

24. Potatoes. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

10

2,1

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,5

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

90

17,4

 

..

..

Gotlands

20

2,8

 

-

-

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

20

0,3

 

20

0,3

Hallands

30

0,9

 

..

..

Västra Götalands

30

0,8

 

..

..

Värmlands

20

3,0

 

-

-

Örebro

0

0,4

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

1,7

 

-

-

Gävleborgs

10

2,6

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

10

1,8

 

-

-

Norrbottens

20

2,3

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

70

1,6

 

20

0,3

Götalands norra slättbygder

30

0,6

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,1

 

-

-

Götalands skogsbygder

140

9,1

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,4

 

-

-

Nedre Norrland

10

1,0

 

-

-

Övre Norrland

30

2,0

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5

1999

460

2,0

 

80

1,0

1998

1 810

7,2

 

120

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).