Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

27. Cereals, peas and oilseed crops in 2003. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

154

131

11

12

Uppsala

260

236

15

9

Södermanlands

225

216

7

2

Östergötlands

368

357

10

1

Jönköpings

118

114

3

1

Kronobergs

82

81

-

1

Kalmar

181

181

-

-

Gotlands

164

156

6

2

Blekinge

84

80

3

1

Skåne

662

627

26

9

Hallands

191

177

6

8

Västra Götalands

647

602

30

15

Värmlands

162

155

2

5

Örebro

191

183

5

3

Västmanlands

228

212

9

7

Dalarnas

95

91

-

4

Gävleborgs

122

116

2

4

Västernorrlands

93

89

3

1

Jämtlands

112

107

3

2

Västerbottens

133

131

-

2

Norrbottens

78

77

-

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

563

528

25

10

Götalands mellanbygder

533

513

15

5

Götalands norra slättbygder

790

745

33

12

Svealands slättbygder

1 109

1 029

46

34

Götalands skogsbygder

549

527

11

11

Mellersta Sveriges skogsbygder

285

272

4

9

Nedre Norrland

302

289

7

6

Övre Norrland

219

216

-

3

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2003

4 350

4 119

141

90

2002

4 350

4 234

87

29

2001

4 200

3 995

113

92

2000

4 213

4 025

110

78

1999

4 200

3 989

103

108

1998

4 200

3 922

125

153


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.