Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

29. Slåttervall och betesvall 2003. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

29. Temporary grasses and grazings in 2003. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

20

16

4

Uppsala

34

33

1

Södermanlands

40

34

6

Östergötlands

64

56

8

Jönköpings

53

46

7

Kronobergs

30

28

2

Kalmar

66

57

9

Gotlands

44

41

3

Blekinge

15

13

2

Skåne

112

97

15

Hallands

55

50

5

Västra Götalands

153

134

19

Värmlands

65

62

3

Örebro

36

33

3

Västmanlands

27

24

3

Dalarnas

34

33

1

Gävleborgs

34

29

5

Västernorrlands

31

28

3

Jämtlands

28

24

4

Västerbottens

38

34

4

Norrbottens

21

20

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

63

9

Götalands mellanbygder

140

123

17

Götalands norra slättbygder

105

94

11

Svealands slättbygder

174

160

14

Götalands skogsbygder

260

228

32

Mellersta Sveriges skogsbygder

91

82

9

Nedre Norrland

93

82

11

Övre Norrland

65

60

5

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2003

1 000

892

108

2002

700

651

49


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.