Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 670

3,8

640

2 300

3,8

Uppsala

41

3 400

4,0

1 030

3 500

4,0

Södermanlands

35

3 700

3,4

1 130

4 200

5,3

Östergötlands

92

5 250

2,0

3 760

19 700

2,0

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

26

3 160

4,9

740

2 300

4,9

Gotlands

30

4 030

7,1

840

3 400

7,1

Blekinge

13

..

..

240

..

..

Skåne

147

6 020

2,3

8 110

48 800

3,2

Hallands

15

..

..

490

..

..

Västra Götalands

107

4 910

1,8

4 720

23 200

1,8

Värmlands

6

..

..

240

..

..

Örebro

43

4 730

2,8

1 320

6 200

2,8

Västmanlands

17

..

..

500

..

..

Dalarnas

9

..

..

170

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

20

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

6 340

2,3

3 970

25 200

3,2

Götalands mellanbygder

119

5 120

3,1

5 740

29 400

4,2

Götalands norra slättbygder

182

5 170

1,4

7 510

38 900

1,5

Svealands slättbygder

155

3 850

1,8

4 410

17 000

2,1

Götalands skogsbygder

37

3 270

3,8

1 330

4 400

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

4 000

4,6

1 020

4 100

4,6

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

610

4 920

1,2

24 030

118 100

1,4

2002

583

5 330

1,1

24 060

128 200

1,3

2001

722

5 270

1,2

34 140

180 000

1,3

2000

670

5 430

1,8

34 520

187 300

1,8

1999

522

4 790

2,0

24 510

117 400

2,0

1998

585

4 640

1,8

34 620

160 500

4,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.