Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

130

..

..

Uppsala

1

..

..

160

..

..

Södermanlands

2

..

..

40

..

..

Östergötlands

6

..

..

250

..

..

Jönköpings

3

..

..

140

..

..

Kronobergs

-

-

-

20

..

..

Kalmar

38

3 580

6,3

1 500

5 400

6,3

Gotlands

24

3 190

9,6

880

2 800

9,6

Blekinge

7

..

..

110

..

..

Skåne

55

6 280

1,2

2 520

15 800

1,3

Hallands

1

..

..

120

..

..

Västra Götalands

3

..

..

160

..

..

Värmlands

-

-

-

80

..

..

Örebro

-

-

-

70

..

..

Västmanlands

-

-

-

60

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

38

6 630

1,5

1 830

12 200

1,5

Götalands mellanbygder

81

4 000

4,4

3 010

12 000

4,4

Götalands norra slättbygder

8

..

..

420

..

..

Svealands slättbygder

5

..

..

460

..

..

Götalands skogsbygder

9

..

..

480

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

142

4 600

2,7

6 300

29 000

2,7

2002

115

5 390

2,2

5 040

27 200

2,2

2001

198

5 270

2,3

8 820

46 500

2,4

2000

228

5 090

2,6

11 940

60 700

2,6

1999

195

4 930

3,9

11 900

58 600

3,9

1998

191

5 360

2,5

15 950

85 400

6,5


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.