Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

3 640

5,4

8 590

31 200

5,5

Uppsala

168

4 600

2,4

29 100

134 000

2,4

Södermanlands

116

3 820

5,3

10 240

39 100

5,3

Östergötlands

205

4 410

4,4

16 120

71 000

4,5

Jönköpings

78

2 800

5,5

7 240

20 300

6,2

Kronobergs

50

3 250

5,4

3 050

9 900

12,8

Kalmar

144

3 800

3,0

16 020

60 800

3,2

Gotlands

142

4 170

2,7

16 350

68 200

2,9

Blekinge

69

4 350

3,2

3 950

17 200

3,8

Skåne

532

5 750

0,9

86 530

497 700

1,5

Hallands

142

3 810

5,2

21 490

81 900

5,2

Västra Götalands

284

3 880

3,5

36 540

141 600

3,5

Värmlands

98

2 940

6,5

11 410

33 500

6,6

Örebro

138

4 540

2,6

15 760

71 600

2,6

Västmanlands

158

4 340

2,6

22 680

98 400

2,6

Dalarnas

64

3 290

3,5

13 520

44 500

3,9

Gävleborgs

74

2 860

4,1

13 390

38 300

4,9

Västernorrlands

49

2 460

4,2

5 710

14 000

4,2

Jämtlands

48

2 750

4,0

2 340

6 500

4,7

Västerbottens

62

2 320

5,5

13 080

30 400

5,5

Norrbottens

45

2 430

5,0

4 740

11 500

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

464

5 630

1,3

71 080

400 200

1,3

Götalands mellanbygder

454

4 610

1,4

56 420

260 000

2,3

Götalands norra slättbygder

385

4 580

1,6

36 410

166 600

1,6

Svealands slättbygder

686

4 320

1,5

89 680

387 500

1,5

Götalands skogsbygder

318

3 020

4,0

40 280

121 800

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

176

2 930

4,5

25 320

74 200

4,6

Nedre Norrland

156

2 830

3,0

20 610

58 400

3,6

Övre Norrland

108

2 360

4,2

17 870

42 200

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 747

4 240

0,8

357 770

1 517 300

0,9

2002

2 950

4 340

0,8

403 290

1 750 700

0,9

2001

2 773

4 140

0,9

385 690

1 595 600

0,9

2000

2 872

3 970

0,9

396 790

1 573 700

0,9

1999

3 133

3 820

0,9

470 090

1 793 900

0,9

1998

2 764

3 730

1,0

429 010

1 601 500

1,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.