Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

4 780

2,4

770

3 700

3,9

Uppsala

26

4 290

3,4

1 150

4 900

3,4

Södermanlands

57

4 430

2,9

2 490

11 000

2,9

Östergötlands

107

4 620

2,2

5 840

26 900

2,2

Jönköpings

49

3 770

4,2

1 860

7 000

4,2

Kronobergs

50

4 240

3,4

1 450

6 200

3,4

Kalmar

72

4 270

3,0

4 050

17 300

3,2

Gotlands

76

4 770

3,6

3 740

17 900

3,6

Blekinge

33

4 810

4,9

1 140

5 500

4,9

Skåne

72

5 520

2,8

3 740

20 600

3,3

Hallands

81

4 830

3,2

3 580

17 300

3,3

Västra Götalands

189

4 650

1,9

11 260

52 300

2,0

Värmlands

27

4 880

2,8

1 380

6 700

3,1

Örebro

29

4 420

5,0

1 070

4 700

5,0

Västmanlands

17

..

..

570

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

..

..

Gävleborgs

5

..

..

80

..

..

Västernorrlands

5

..

..

70

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

9

..

..

80

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

94

5 250

2,7

4 350

22 800

2,8

Götalands mellanbygder

191

4 770

2,0

9 200

43 900

2,2

Götalands norra slättbygder

225

4 780

1,7

12 210

58 400

1,7

Svealands slättbygder

164

4 560

1,6

6 940

31 700

1,6

Götalands skogsbygder

193

4 130

2,2

9 320

38 500

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

4 210

3,0

2 140

9 000

3,1

Nedre Norrland

7

..

..

90

..

..

Övre Norrland

10

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

930

4 630

0,9

44 350

205 100

0,9

2002

723

5 540

0,9

30 600

169 400

1,0

2001

821

4 410

1,5

39 600

174 500

1,5

2000

751

4 600

1,3

40 690

187 300

1,3

1999

692

4 730

1,4

32 590

154 200

1,4

1998

986

4 600

1,3

66 750

307 400

2,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.