Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

470

..

..

Uppsala

28

3 790

4,1

2 060

7 800

6,9

Södermanlands

25

4 020

5,6

930

3 700

7,5

Östergötlands

26

3 900

5,7

3 620

14 100

7,0

Jönköpings

30

3 320

3,5

1 690

5 600

8,5

Kronobergs

12

..

..

360

..

..

Kalmar

19

..

..

1 250

..

..

Gotlands

7

..

..

350

..

..

Blekinge

4

..

..

80

..

..

Skåne

10

..

..

910

..

..

Hallands

16

..

..

1 010

..

..

Västra Götalands

96

3 590

3,9

10 390

37 400

4,7

Värmlands

15

..

..

660

..

..

Örebro

12

..

..

890

..

..

Västmanlands

18

..

..

1 530

..

..

Dalarnas

12

..

..

400

..

..

Gävleborgs

16

..

..

770

..

..

Västernorrlands

7

..

..

360

..

..

Jämtlands

3

..

..

60

..

..

Västerbottens

14

..

..

340

..

..

Norrbottens

8

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

870

..

..

Götalands mellanbygder

21

3 280

9,9

890

2 900

29,7

Götalands norra slättbygder

79

3 990

4,2

9 000

35 900

5,2

Svealands slättbygder

94

3 740

2,8

5 890

22 000

3,6

Götalands skogsbygder

98

3 280

3,4

7 580

24 900

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

37

2 780

4,2

2 020

5 600

6,8

Nedre Norrland

24

2 030

11,2

1 150

2 300

22,4

Övre Norrland

22

1 950

8,0

470

900

18,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

388

3 510

1,8

27 800

97 600

2,7

2002

420

3 580

1,8

26 010

93 100

3,5

2001

393

3 230

3,3

26 510

85 600

3,3

2000

340

3 470

3,2

31 770

110 300

3,2

1999

362

2 820

4,3

33 020

93 200

4,3

1998

390

2 920

3,4

26 970

78 700

5,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.