Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

3 300

1,9

1 010

3 300

2,3

Uppsala

71

3 410

2,5

2 510

8 500

2,5

Södermanlands

64

3 170

2,2

2 200

7 000

2,2

Östergötlands

151

3 200

2,1

5 830

18 700

2,2

Jönköpings

7

..

..

130

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

51

2 670

3,8

1 070

2 900

3,8

Gotlands

46

3 090

4,9

910

2 800

7,0

Blekinge

7

..

..

90

..

..

Skåne

104

4 560

2,3

3 110

14 200

2,8

Hallands

35

2 920

5,9

840

2 400

6,5

Västra Götalands

87

2 430

4,2

3 150

7 700

5,2

Värmlands

25

1 890

9,0

660

1 200

9,6

Örebro

35

2 950

4,5

760

2 200

4,5

Västmanlands

45

2 600

4,4

1 470

3 800

4,4

Dalarnas

12

..

..

270

..

..

Gävleborgs

4

..

..

120

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

4 510

2,9

2 610

11 800

3,1

Götalands mellanbygder

141

3 380

2,3

3 050

10 300

2,8

Götalands norra slättbygder

199

3 080

2,1

7 880

24 300

2,4

Svealands slättbygder

255

3 070

1,5

8 350

25 700

1,5

Götalands skogsbygder

49

2 310

5,9

1 260

2 900

7,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 330

3,5

970

2 300

5,1

Nedre Norrland

1

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2

1999

788

2 720

2,6

30 050

81 800

2,6

1998

938

1 780

4,2

49 150

87 700

5,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 26. För åren 1998 och 1999 innefattar arealuppgiften även vicker och åkerbönor.