Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1a. Höstvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

1b. Höstvete. Skörd 2003. Konventionell odling

2a. Vårvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

2b. Vårvete. Skörd 2003. Konventionell odling

3a. Höstråg. Skörd 2003. Ekologisk odling

3b. Höstråg. Skörd 2003. Konventionell odling

4a. Höstkorn. Skörd 2003. Ekologisk odling

4b. Höstkorn. Skörd 2003. Konventionell odling

5a. Vårkorn. Skörd 2003. Ekologisk odling

5b. Vårkorn. Skörd 2003. Konventionell odling

6a. Havre. Skörd 2003. Ekologisk odling

6b. Havre. Skörd 2003. Konventionell odling

7a. Rågvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

7b. Rågvete. Skörd 2003. Konventionell odling

8a. Blandsäd. Skörd 2003. Ekologisk odling

8b. Blandsäd. Skörd 2003. Konventionell odling

9a. Ärter. Skörd 2003. Ekologisk odling

9b. Ärter. Skörd 2003. Konventionell odling

10a. Höstraps. Skörd 2003. Ekologisk odling

10b. Höstraps. Skörd 2003. Konventionell odling

11a. Vårraps. Skörd 2003. Ekologisk odling

11b. Vårraps. Skörd 2003. Konventionell odling

12a. Höstrybs. Skörd 2003. Ekologisk odling

12b. Höstrybs. Skörd 2003. Konventionell odling

13a. Vårrybs. Skörd 2003. Ekologisk odling

13b. Vårrybs. Skörd 2003. Konventionell odling

14a. Oljelin. Skörd 2003. Ekologisk odling

14b. Oljelin. Skörd 2003. Konventionell odling

15a. Matpotatis. Skörd 2003. Ekologisk odling

15b. Matpotatis. Skörd 2003. Konventionell odling

16a. Slåttervall. Första skörd 2003. Ekologisk odling

16b. Slåttervall. Första skörd 2003. Konventionell odling

17a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2003. Ekologisk odling

17b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2003. Konventionell odling

18. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2003, procent

19. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2003

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

21. Ärter, raps/rybs samt oljelin. Areal skördad som grönfoder 2003

22. Spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

23. Matpotatis 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

24. Slåttervall och betesvall 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 5
Mindre än 0,05

Less than 5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented