Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

810

4,8

..

..

..

Uppsala

53

3 410

1,9

2 400

7,4

8 200

1,9

65

Södermanlands

47

2 750

1,6

2 100

7,4

5 800

1,6

57

Östergötlands

41

3 330

2,5

2 040

3,8

6 800

2,9

68

Jönköpings

5

..

..

80

8,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

9,9

..

..

..

Kalmar

13

..

..

240

2,3

..

..

..

Gotlands

16

..

..

340

4,8

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

1,9

..

..

..

Skåne

9

..

..

270

0,3

..

..

..

Hallands

12

..

..

560

5,1

..

..

..

Västra Götalands

57

3 080

3,0

3 150

4,7

9 700

3,0

59

Värmlands

11

..

..

380

7,7

..

..

..

Örebro

10

..

..

250

2,4

..

..

..

Västmanlands

20

2 590

4,9

1 160

7,8

3 000

4,9

59

Dalarnas

4

..

..

220

18,5

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

100

15,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

60,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

500

0,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

2 850

4,2

580

1,5

1 700

4,2

47

Götalands norra slättbygder

76

3 190

2,7

4 060

3,7

13 000

2,8

61

Svealands slättbygder

150

2 980

1,4

6 860

6,5

20 500

1,4

61

Götalands skogsbygder

33

2 770

3,8

1 230

6,5

3 400

3,8

62

Mellersta Sveriges skogsb

21

3 310

3,1

920

11,9

3 100

3,2

74

Nedre Norrland

2

..

..

20

15,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

12,0

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

324

3 100

1,2

14 190

3,9

44 000

1,2

54


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.