Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2003. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

78

3 590

5,7

8 120

Uppsala

161

4 630

2,4

28 310

Södermanlands

107

3 980

5,1

9 770

Östergötlands

201

4 420

4,5

15 560

Jönköpings

65

2 810

6,2

6 250

Kronobergs

45

3 280

6,0

2 700

Kalmar

138

3 820

3,0

15 430

Gotlands

134

4 240

2,9

15 260

Blekinge

68

4 350

3,2

3 820

Skåne

518

5 780

0,9

85 230

Hallands

135

3 890

5,3

20 850

Västra Götalands

265

3 920

3,6

34 540

Värmlands

87

3 050

6,2

10 410

Örebro

135

4 480

3,0

15 470

Västmanlands

150

4 340

2,8

22 130

Dalarnas

54

3 310

3,6

12 320

Gävleborgs

58

2 870

4,3

11 340

Västernorrlands

29

2 710

4,7

4 070

Jämtlands

26

3 000

5,4

1 200

Västerbottens

54

2 380

5,6

11 450

Norrbottens

33

2 400

5,3

3 480

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

455

5 650

1,3

70 290

Götalands mellanbygder

436

4 650

1,5

54 310

Götalands norra slättbygder

368

4 630

1,6

35 180

Svealands slättbygder

652

4 340

1,5

86 770

Götalands skogsbygder

288

3 070

4,3

36 980

Mellersta Sveriges skogsb

149

2 970

4,6

23 170

Nedre Norrland

105

2 950

3,3

15 880

Övre Norrland

88

2 400

4,4

14 960

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 541

4 320

0,9

337 600


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.