Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2003. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

1 160

12,5

..

..

..

Uppsala

45

3 190

1,5

1 500

11,9

4 800

1,6

70

Södermanlands

50

2 370

7,0

1 960

11,9

4 600

7,0

56

Östergötlands

49

2 990

3,6

1 640

10,1

4 900

3,6

63

Jönköpings

28

2 830

4,5

990

12,5

2 800

15,8

79

Kronobergs

9

..

..

300

5,7

..

..

..

Kalmar

16

..

..

600

9,7

..

..

..

Gotlands

11

..

..

300

13,0

..

..

..

Blekinge

4

..

..

90

5,8

..

..

..

Skåne

21

3 870

2,9

610

4,0

2 400

4,1

67

Hallands

22

3 390

7,5

820

6,4

2 800

9,6

82

Västra Götalands

102

2 140

5,5

9 630

10,6

20 600

6,8

52

Värmlands

36

2 070

10,0

3 630

21,9

7 500

10,9

52

Örebro

30

2 590

4,6

1 420

6,6

3 700

6,9

58

Västmanlands

60

2 710

5,5

3 060

11,7

8 300

7,2

62

Dalarnas

22

2 690

10,5

910

18,3

2 400

10,5

73

Gävleborgs

27

2 250

7,6

1 390

21,9

3 100

8,3

84

Västernorrlands

5

..

..

210

29,6

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

50

30,1

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

600

35,8

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

190

30,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

4 110

6,0

630

3,6

2 600

9,3

78

Götalands mellanbygder

36

3 420

7,8

990

10,3

3 400

7,9

67

Götalands norra slättbygder

98

2 460

5,7

6 490

8,6

16 000

7,8

53

Svealands slättbygder

209

2 590

3,2

10 850

11,9

28 100

3,4

59

Götalands skogsbygder

93

2 170

6,4

6 220

12,5

13 500

7,6

65

Mellersta Sveriges skogsb

71

2 170

7,6

3 740

15,7

8 100

9,0

63

Nedre Norrland

29

2 120

6,7

1 300

26,5

2 800

10,7

80

Övre Norrland

9

..

..

790

34,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

566

2 460

2,3

30 960

11,3

76 100

2,8

58


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.