Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2003. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

85

3 630

5,0

8 310

Uppsala

127

4 560

4,2

11 200

Södermanlands

144

4 250

3,0

14 620

Östergötlands

187

4 740

2,6

14 760

Jönköpings

65

3 600

4,4

6 590

Kronobergs

52

4 090

4,3

4 800

Kalmar

74

3 790

3,0

5 500

Gotlands

39

4 550

4,9

1 980

Blekinge

38

4 710

5,2

1 530

Skåne

227

5 820

1,7

14 430

Hallands

122

4 120

4,1

11 950

Västra Götalands

416

4 100

2,5

80 110

Värmlands

92

3 970

6,3

12 720

Örebro

154

4 480

3,4

20 120

Västmanlands

152

4 350

3,5

23 130

Dalarnas

48

3 700

4,7

4 100

Gävleborgs

41

2 680

7,3

4 920

Västernorrlands

6

..

..

420

Jämtlands

4

..

..

60

Västerbottens

19

..

..

1 120

Norrbottens

10

..

..

450

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

243

5 290

2,4

17 230

Götalands mellanbygder

170

5 080

2,4

8 650

Götalands norra slättbygder

484

4 660

1,9

68 360

Svealands slättbygder

692

4 400

1,7

80 890

Götalands skogsbygder

293

3 350

3,5

42 780

Mellersta Sveriges skogsb

154

3 440

3,2

19 950

Nedre Norrland

37

2 650

8,3

3 410

Övre Norrland

29

2 660

5,9

1 570

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 102

4 240

1,1

242 420


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.