Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

150

19,4

..

..

..

Uppsala

14

..

..

300

26,3

..

..

..

Södermanlands

15

..

..

210

8,3

..

..

..

Östergötlands

31

3 120

3,1

660

11,4

2 100

3,2

67

Jönköpings

16

..

..

360

19,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

80

5,8

..

..

..

Kalmar

10

..

..

200

4,9

..

..

..

Gotlands

14

..

..

280

7,6

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

1,2

..

..

..

Skåne

14

..

..

380

10,2

..

..

..

Hallands

12

..

..

200

5,7

..

..

..

Västra Götalands

36

3 280

2,7

1 060

9,4

3 500

2,7

68

Värmlands

3

..

..

90

6,2

..

..

..

Örebro

1

..

..

10

1,0

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

50

9,3

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

10

75,7

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

50

54,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

1,5

..

..

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

280

6,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

27

3 160

3,9

610

6,7

1 900

3,9

65

Götalands norra slättbygder

46

3 440

2,0

1 190

9,8

4 100

2,0

70

Svealands slättbygder

44

3 010

1,5

800

11,5

2 400

1,5

62

Götalands skogsbygder

46

2 970

2,6

1 090

11,7

3 200

2,6

70

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

140

6,7

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

9,8

..

..

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

186

3 130

1,2

4 120

9,3

12 900

1,2

66


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.