Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2003. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

640

Uppsala

19

..

..

880

Södermanlands

49

4 740

2,1

2 300

Östergötlands

97

4 680

2,5

5 220

Jönköpings

41

3 860

4,8

1 510

Kronobergs

48

4 370

3,2

1 360

Kalmar

71

4 270

3,0

3 860

Gotlands

67

4 970

3,1

3 470

Blekinge

32

4 820

4,9

1 120

Skåne

66

5 720

2,7

3 360

Hallands

73

4 910

3,2

3 380

Västra Götalands

161

4 850

1,9

10 150

Värmlands

25

4 970

2,9

1 290

Örebro

29

4 360

5,0

1 060

Västmanlands

14

..

..

520

Dalarnas

-

-

-

0

Gävleborgs

3

..

..

40

Västernorrlands

5

..

..

60

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

9

..

..

80

Norrbottens

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

5 370

2,7

4 080

Götalands mellanbygder

178

4 870

1,9

8 600

Götalands norra slättbygder

199

4 940

1,8

11 060

Svealands slättbygder

140

4 820

1,5

6 210

Götalands skogsbygder

171

4 250

2,2

8 190

Mellersta Sveriges skogsb

37

4 300

3,1

2 010

Nedre Norrland

7

..

..

80

Övre Norrland

10

..

..

90

 

 

 

 

 

Hela Riket

828

4 770

0,9

40 330


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.