Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2003. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

280

60,7

..

..

..

Uppsala

27

3 220

3,9

760

36,7

2 400

11,7

71

Södermanlands

12

..

..

240

26,3

..

..

..

Östergötlands

21

2 820

3,4

620

17,2

1 800

11,8

67

Jönköpings

16

..

..

450

26,6

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

100

28,5

..

..

..

Kalmar

10

..

..

290

23,3

..

..

..

Gotlands

4

..

..

50

13,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

12

..

..

390

42,9

..

..

..

Hallands

5

..

..

150

14,9

..

..

..

Västra Götalands

39

2 640

5,9

1 980

19,1

5 200

12,1

68

Värmlands

9

..

..

260

39,5

..

..

..

Örebro

7

..

..

300

33,4

..

..

..

Västmanlands

5

..

..

160

10,6

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

150

37,3

..

..

..

Gävleborgs

9

..

..

300

38,7

..

..

..

Västernorrlands

8

..

..

260

73,2

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

130

..

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

120

34,7

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

80

63,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

90

10,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

310

35,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

33

2 880

6,8

1 340

14,9

3 900

13,8

65

Svealands slättbygder

60

2 840

3,0

1 700

28,9

4 800

5,6

67

Götalands skogsbygder

56

2 640

3,9

1 720

22,7

4 600

11,5

79

Mellersta Sveriges skogsb

22

2 690

3,7

940

46,5

2 500

9,5

89

Nedre Norrland

18

..

..

620

54,4

..

..

..

Övre Norrland

6

..

..

190

39,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

213

2 680

2,1

6 860

24,7

18 400

7,5

70


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20, eller då uppgiften är för osäker, utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.