Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2003. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

250

Uppsala

7

..

..

1 250

Södermanlands

17

..

..

710

Östergötlands

21

4 210

5,0

2 980

Jönköpings

24

3 440

12,5

1 060

Kronobergs

10

..

..

240

Kalmar

17

..

..

930

Gotlands

2

..

..

120

Blekinge

3

..

..

60

Skåne

9

..

..

470

Hallands

15

..

..

890

Västra Götalands

70

3 880

4,2

7 890

Värmlands

9

..

..

360

Örebro

8

..

..

630

Västmanlands

16

..

..

1 370

Dalarnas

8

..

..

160

Gävleborgs

5

..

..

270

Västernorrlands

3

..

..

100

Jämtlands

3

..

..

30

Västerbottens

10

..

..

220

Norrbottens

5

..

..

50

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

720

Götalands mellanbygder

13

..

..

470

Götalands norra slättbygder

56

4 440

4,5

7 100

Svealands slättbygder

53

4 260

3,2

4 190

Götalands skogsbygder

84

3 360

4,6

5 400

Mellersta Sveriges skogsb

24

3 040

5,2

1 120

Nedre Norrland

9

..

..

350

Övre Norrland

15

..

..

270

 

 

 

 

 

Hela Riket

267

3 810

2,3

19 320


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.