Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Ärter. Skörd 2003. Ekologisk odling

9a. Peas. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

110

10,8

..

..

..

Uppsala

32

3 060

1,6

630

25,2

1 900

1,9

86

Södermanlands

38

2 290

2,9

640

29,0

1 500

4,7

67

Östergötlands

38

2 560

2,2

850

14,6

2 200

2,6

78

Jönköpings

4

..

..

80

64,9

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

30

..

..

..

-

Kalmar

10

..

..

160

15,0

..

..

..

Gotlands

12

..

..

150

16,8

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

43,1

..

..

..

Skåne

14

..

..

170

5,5

..

..

..

Hallands

5

..

..

90

10,3

..

..

..

Västra Götalands

41

1 920

6,7

1 490

47,2

2 900

7,0

68

Värmlands

14

..

..

260

40,3

..

..

..

Örebro

10

..

..

160

21,0

..

..

..

Västmanlands

35

2 640

3,5

680

46,6

1 800

3,5

88

Dalarnas

8

..

..

150

54,2

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

50

45,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

35,7

..

..

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

..

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

170

6,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

25

2 310

4,0

360

11,6

800

5,4

67

Götalands norra slättbygder

59

2 290

3,1

1 780

22,6

4 100

3,4

70

Svealands slättbygder

133

2 330

2,0

2 400

28,7

5 600

2,6

69

Götalands skogsbygder

24

1 610

12,1

560

44,3

900

13,6

60

Mellersta Sveriges skogsb

20

2 170

5,6

460

47,3

1 000

6,0

85

Nedre Norrland

-

-

-

10

41,5

..

..

-

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20, eller då uppgiften är för osäker, utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.