Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Ärter. Skörd 2003. Konventionell odling

9b. Peas. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

26

3 350

1,8

890

Uppsala

54

3 580

2,4

1 880

Södermanlands

45

3 430

2,2

1 570

Östergötlands

133

3 300

2,3

5 000

Jönköpings

4

..

..

50

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

46

2 830

3,9

890

Gotlands

42

3 070

5,4

700

Blekinge

6

..

..

50

Skåne

98

4 600

2,2

2 910

Hallands

31

2 960

6,5

740

Västra Götalands

56

2 800

5,0

1 640

Värmlands

14

..

..

320

Örebro

29

3 290

3,2

600

Västmanlands

21

2 990

7,0

820

Dalarnas

6

..

..

110

Gävleborgs

2

..

..

70

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

81

4 540

2,9

2 440

Götalands mellanbygder

130

3 430

2,5

2 620

Götalands norra slättbygder

164

3 270

2,2

6 090

Svealands slättbygder

180

3 360

1,5

5 900

Götalands skogsbygder

31

2 680

8,0

630

Mellersta Sveriges skogsb

27

2 540

3,7

520

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

613

3 530

2,2

18 230


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.