Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Höstraps. Skörd 2003. Ekologisk odling

10a. Winter rape. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

10

5,0

..

..

-

Östergötlands

1

..

..

20

0,8

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

20

20,5

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

0,2

..

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

10

11,3

..

..

..

Skåne

7

..

..

150

1,1

..

..

..

Hallands

9

..

..

100

11,9

..

..

..

Västra Götalands

20

1 970

4,3

450

8,3

900

4,3

78

Värmlands

-

-

-

0

5,8

..

..

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

180

1,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

30

1,1

-

-

-

Götalands norra slättbygder

19

..

..

440

5,9

..

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

10

1,9

-

-

-

Götalands skogsbygder

5

..

..

100

10,7

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

0

0,1

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.