Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2003. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

104

4 550

1,9

16 170

Uppsala

171

5 250

2,3

30 140

Södermanlands

158

4 850

1,4

26 570

Östergötlands

293

4 890

1,1

52 010

Jönköpings

20

4 770

3,9

940

Kronobergs

11

..

..

350

Kalmar

107

5 260

1,8

10 310

Gotlands

95

5 060

2,9

6 720

Blekinge

48

5 790

2,0

2 300

Skåne

513

7 620

0,7

100 140

Hallands

97

5 460

4,0

10 330

Västra Götalands

341

5 260

1,5

64 660

Värmlands

46

5 210

2,7

4 630

Örebro

105

4 850

1,7

9 980

Västmanlands

127

4 390

2,9

13 800

Dalarnas

20

4 460

6,3

980

Gävleborgs

12

..

..

570

Västernorrlands

1

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

448

7 610

0,8

83 910

Götalands mellanbygder

340

6 060

1,3

37 710

Götalands norra slättbygder

538

5 210

0,9

104 770

Svealands slättbygder

692

4 900

1,0

99 220

Götalands skogsbygder

166

4 480

2,8

17 890

Mellersta Sveriges skogsb

79

4 470

4,1

6 970

Nedre Norrland

6

..

..

140

Övre Norrland

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 269

5 740

0,7

350 620


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.