Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Höstraps. Skörd 2003. Konventionell odling

10b. Winter rape. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

180

Uppsala

2

..

..

50

Södermanlands

9

..

..

260

Östergötlands

72

2 340

2,6

2 320

Jönköpings

3

..

..

90

Kronobergs

1

..

..

30

Kalmar

10

..

..

250

Gotlands

6

..

..

60

Blekinge

8

..

..

70

Skåne

276

3 150

1,0

13 220

Hallands

29

2 700

5,7

770

Västra Götalands

116

2 530

1,9

5 030

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

5

..

..

250

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

223

320

1,0

10 830

Götalands mellanbygder

88

2 910

2,6

3 050

Götalands norra slättbygder

178

2 500

1,6

6 980

Svealands slättbygder

23

2 200

2,3

700

Götalands skogsbygder

25

2 500

5,2

860

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

170

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

543

2 880

0,8

22 590


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.