Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Vårraps. Skörd 2003. Konventionell odling

11b. Spring rape. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

51

1 840

2,2

2 080

Uppsala

79

2 070

2,4

3 830

Södermanlands

65

1 850

2,4

2 510

Östergötlands

67

1 800

2,4

2 720

Jönköpings

3

..

..

30

Kronobergs

1

..

..

20

Kalmar

11

..

..

260

Gotlands

38

1 630

4,1

800

Blekinge

10

..

..

120

Skåne

105

2 040

1,8

3 150

Hallands

30

2 020

3,7

860

Västra Götalands

114

1 820

2,7

4 780

Värmlands

18

..

..

460

Örebro

45

2 160

2,4

1 600

Västmanlands

78

1 860

1,7

3 030

Dalarnas

1

..

..

10

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

91

2 000

2,0

2 680

Götalands mellanbygder

81

1 900

2,5

1 980

Götalands norra slättbygder

161

1 840

2,1

6 630

Svealands slättbygder

332

1 960

1,0

13 270

Götalands skogsbygder

39

1 810

3,7

1 080

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

620

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

716

1 920

0,8

26 260


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.