Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstrybs. Skörd 2003. Konventionell odling

12b. Winter turnip rape. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

Uppsala

8

..

..

170

Södermanlands

3

..

..

100

Östergötlands

1

..

..

50

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

Gotlands

-

-

-

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

50

Hallands

1

..

..

0

Västra Götalands

-

-

-

80

Värmlands

3

..

..

50

Örebro

3

..

..

120

Västmanlands

2

..

..

20

Dalarnas

-

-

-

0

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

Götalands norra slättbygder

-

-

-

120

Svealands slättbygder

21

1 540

5,8

470

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

Mellersta Sveriges skogsb

2

..

..

90

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

26

1 560

5,3

740


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.