Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårrybs. Skörd 2003. Konventionell odling

13b. Spring turnip rape. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

540

Uppsala

13

..

..

680

Södermanlands

15

..

..

560

Östergötlands

18

..

..

560

Jönköpings

2

..

..

10

Kronobergs

2

..

..

30

Kalmar

3

..

..

40

Gotlands

6

..

..

150

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

70

Hallands

9

..

..

260

Västra Götalands

51

1 330

3,1

2 000

Värmlands

18

..

..

450

Örebro

18

..

..

460

Västmanlands

27

1 510

3,4

770

Dalarnas

19

..

..

400

Gävleborgs

7

..

..

160

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

240

Götalands mellanbygder

7

..

..

150

Götalands norra slättbygder

55

1 380

3,0

2 090

Svealands slättbygder

96

1 480

1,8

3 170

Götalands skogsbygder

23

1 130

2,4

560

Mellersta Sveriges skogsb

38

1 450

2,8

910

Nedre Norrland

-

-

-

20

Övre Norrland

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

226

1 410

1,4

7 140


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.