Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Oljelin. Skörd 2003. Ekologisk odling

14a. Oil flax. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

30

9,0

..

..

-

Uppsala

1

..

..

40

7,5

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

50

37,2

..

..

..

Östergötlands

1

..

..

20

1,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

30

30,0

..

..

-

Gotlands

1

..

..

50

41,4

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

0

2,0

..

..

-

Hallands

1

..

..

20

78,6

..

..

..

Västra Götalands

5

..

..

210

41,1

..

..

..

Värmlands

-

-

-

20

49,8

..

..

-

Örebro

2

..

..

30

20,0

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

10

9,0

..

..

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

20

14,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

80

31,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

5

..

..

210

11,4

..

..

..

Svealands slättbygder

5

..

..

150

12,6

..

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

30,8

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

20

10,4

..

..

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

13

..

..

500

13,5

..

..

..


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.