Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

14b. Oljelin. Skörd 2003. Konventionell odling

14b. Oil flax. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

270

Uppsala

11

..

..

510

Södermanlands

5

..

..

80

Östergötlands

38

2 100

3,1

1 440

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

70

Gotlands

5

..

..

70

Blekinge

-

-

-

0

Skåne

9

..

..

210

Hallands

-

-

-

10

Västra Götalands

6

..

..

310

Värmlands

-

-

-

20

Örebro

6

..

..

120

Västmanlands

1

..

..

120

Dalarnas

1

..

..

30

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

150

Götalands mellanbygder

10

..

..

170

Götalands norra slättbygder

41

2 050

3,1

1 640

Svealands slättbygder

31

1 920

5,9

1 090

Götalands skogsbygder

-

-

-

40

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

150

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

93

2 040

2,4

3 240


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.