Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Matpotatis. Skörd 2003. Ekologisk odling

15a. Table potatoes. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

10

11,3

..

..

..

Uppsala

8

..

..

20

8,2

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

10

6,7

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

30

1,7

..

..

..

Jönköpings

10

..

..

20

6,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

10

5,8

..

..

..

Kalmar

5

..

..

30

5,3

..

..

..

Gotlands

9

..

..

100

11,4

..

..

..

Blekinge

6

..

..

10

12,5

..

..

..

Skåne

13

..

..

80

1,2

..

..

..

Hallands

15

..

..

60

2,1

..

..

..

Västra Götalands

29

9 390

5,2

170

4,6

1 600

5,2

36

Värmlands

10

..

..

70

10,7

..

..

..

Örebro

4

..

..

20

2,0

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

10

8,0

..

..

..

Dalarnas

17

..

..

90

12,8

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

100

30,0

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

60

24,8

..

..

..

Jämtlands

10

..

..

40

21,0

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

30

6,8

..

..

..

Norrbottens

15

..

..

50

6,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

110

1,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

23

15 650

2,4

140

3,4

2 300

2,4

57

Götalands norra slättbygder

17

..

..

130

2,9

..

..

..

Svealands slättbygder

22

7 600

5,6

60

4,0

500

5,6

32

Götalands skogsbygder

34

7 250

9,0

120

7,7

800

9,0

36

Mellersta Sveriges skogsb

26

10 470

2,9

150

15,9

1 500

2,9

51

Nedre Norrland

41

9 510

6,5

220

18,5

2 000

6,5

49

Övre Norrland

24

10 760

6,8

90

5,1

1 000

6,8

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39


1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion.