Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2003. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

160

18,4

..

..

..

Uppsala

29

3 520

1,6

650

14,6

2 300

9,0

69

Södermanlands

23

2 670

1,8

500

17,6

1 300

1,8

55

Östergötlands

25

3 390

1,1

830

25,7

2 800

1,1

73

Jönköpings

-

-

-

20

28,6

..

..

-

Kronobergs

3

..

..

20

38,1

..

..

..

Kalmar

6

..

..

90

8,0

..

..

..

Gotlands

2

..

..

60

3,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

0

0,3

..

..

-

Skåne

27

4 000

1,9

1 120

9,4

4 500

1,9

61

Hallands

16

..

..

460

27,8

..

..

..

Västra Götalands

43

2 250

4,7

2 550

41,2

5 700

4,7

49

Värmlands

7

..

..

120

21,6

..

..

..

Örebro

15

..

..

400

7,7

..

..

..

Västmanlands

43

3 270

1,4

1 340

25,1

4 400

1,4

66

Dalarnas

7

..

..

200

57,7

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

50

43,4

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

50,0

..

..

-

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

880

8,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

660

9,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

54

2 610

3,9

2 800

34,6

7 300

3,9

55

Svealands slättbygder

116

3 160

1,0

2 950

16,0

9 300

2,2

62

Götalands skogsbygder

24

2 580

3,9

690

37,7

1 800

3,9

63

Mellersta Sveriges skogsb

21

2 590

2,7

590

40,1

1 500

2,7

52

Nedre Norrland

1

..

..

0

42,4

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

254

2 980

1,3

8 560

18,2

25 500

1,5

56


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20, eller då uppgiften är för osäker, utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.