Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Matpotatis. Skörd 2003. Konventionell odling

15b. Table potatoes. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

100

Uppsala

20

21 520

4,3

280

Södermanlands

6

..

..

100

Östergötlands

75

28 430

1,7

1 700

Jönköpings

16

..

..

310

Kronobergs

12

..

..

180

Kalmar

35

19 450

6,4

500

Gotlands

44

26 650

3,1

750

Blekinge

1

..

..

100

Skåne

324

29 930

1,7

6 680

Hallands

109

27 610

2,1

2 950

Västra Götalands

138

26 030

1,1

3 470

Värmlands

37

21 170

3,9

600

Örebro

37

26 970

2,2

740

Västmanlands

7

..

..

100

Dalarnas

39

21 950

3,0

630

Gävleborgs

28

17 090

5,6

230

Västernorrlands

14

..

..

170

Jämtlands

14

..

..

150

Västerbottens

37

15 510

8,1

440

Norrbottens

39

16 150

2,0

710

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

281

29 880

1,7

6 410

Götalands mellanbygder

204

27 480

1,6

4 150

Götalands norra slättbygder

182

27 380

0,9

4 530

Svealands slättbygder

86

24 010

2,9

1 540

Götalands skogsbygder

76

20 160

4,4

1 390

Mellersta Sveriges skogsb

58

20 360

3,1

770

Nedre Norrland

75

19 580

4,0

950

Övre Norrland

76

15 870

3,7

1 190

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 038

26 240

0,8

20 900


1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.