Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16a. Slåttervall. Första skörd 2003. Ekologisk odling

16a. Temporary grasses. First cut in 2003. Organic farming

 

Område

Antal företag 1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

..

..

..

..

Uppsala

23

3 190

6,9

7 220

5,8

23 000

9,0

Södermanlands

21

2 500

11,4

10 490

3,6

26 200

12,0

Östergötlands

24

3 000

6,8

14 364

4,1

43 100

8,0

Jönköpings

15

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

..

..

..

..

Kalmar

11

..

..

..

..

..

..

Gotlands

19

..

..

..

..

..

..

Blekinge

8

..

..

..

..

..

..

Skåne

32

2 960

8,2

11 050

6,4

32 800

10,4

Hallands

19

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

61

3 080

4,1

35 760

4,2

110 000

5,9

Värmlands

33

2 630

6,9

14 560

3,0

38 200

7,5

Örebro

10

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

22

3 690

12,6

7 980

4,1

29 500

13,2

Gävleborgs

24

3 040

7,8

10 910

3,3

33 200

8,5

Västernorrlands

10

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

17

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

15

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

3 090

9,6

4 420

4,4

13 600

10,6

Götalands mellanbygder

45

2 790

3,8

14 550

5,3

40 600

6,5

Götalands norra slättbygder

49

2 800

5,2

20 250

5,7

56 600

7,7

Svealands slättbygder

90

2 850

3,9

37 520

2,2

107 000

4,5

Götalands skogsbygder

64

2 870

4,9

60 080

3,0

172 600

5,7

Mellersta Sveriges skogsb

52

3 260

7,4

25 980

2,6

84 800

7,9

Nedre Norrland

44

2 720

4,9

39 430

2,8

107 200

5,6

Övre Norrland

34

2 430

6,7

19 820

2,6

48 100

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.