Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Slåttervall. Första skörd 2003. Konventionell odling

16b. Temporary grasses. First cut in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

..

Uppsala

17

..

..

..

Södermanlands

18

..

..

..

Östergötlands

30

3 540

5,4

31 170

Jönköpings

34

3 460

7,2

38 940

Kronobergs

20

3 450

11,8

20 200

Kalmar

46

4 150

6,8

47 640

Gotlands

25

3 160

9,6

23 250

Blekinge

9

..

..

..

Skåne

71

3 560

4,9

58 250

Hallands

35

3 500

5,4

24 030

Västra Götalands

87

4 020

4,1

85 080

Värmlands

38

3 340

5,4

26 660

Örebro

15

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

..

Dalarnas

17

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

Västerbottens

15

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

42

3 750

5,8

22 880

Götalands mellanbygder

93

3 730

4,6

77 330

Götalands norra slättbygder

55

3 900

5,4

49 620

Svealands slättbygder

88

3 490

4,5

80 670

Götalands skogsbygder

156

3 580

3,4

177 200

Mellersta Sveriges skogsb

48

3 690

4,1

45 620

Nedre Norrland

38

3 300

6,1

45 070

Övre Norrland

25

2 590

6,6

42 880

 

 

 

 

 

Hela Riket

545

3 560

1,8

539 180


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.