Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

17a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2003. Ekologisk odling

17a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2003. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

2 040

19,6

14 700

20,4

5 220

98

37 700

Södermanlands

1 340

20,3

14 000

20,6

3 830

70

40 200

Östergötlands

1 610

23,6

23 100

23,9

4 620

80

66 300

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

2 150

19,6

23 800

20,6

5 120

91

56 600

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

2 000

8,8

71 400

9,8

5 070

82

181 400

Värmlands

1 110

15,6

16 100

15,9

3 730

78

54 300

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

1 060

18,6

8 400

19,0

4 750

90

37 900

Gävleborgs

990

20,0

10 800

20,2

4 030

76

44 000

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 200

15,3

14 100

15,9

6 290

91

27 800

Götalands mellanbygder

1 970

11,1

28 600

12,3

4 750

78

69 200

Götalands norra slättbygder

2 010

11,5

40 700

12,8

4 810

73

97 400

Svealands slättbygder

1 500

9,3

56 200

9,6

4 350

82

163 200

Götalands skogsbygder

1 850

10,4

111 200

10,8

4 720

87

283 800

Mellersta Sveriges skogsb

1 100

13,0

28 660

13,3

4 360

85

113 400

Nedre Norrland

1 040

16,7

41 100

16,9

3 760

87

148 400

Övre Norrland

660

23,1

13 100

23,3

3 080

78

61 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.