Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2003. Konventionell odling

17b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2003. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

2 220

12,5

5 760

Jönköpings

2 110

12,6

5 560

Kronobergs

2 130

17,0

5 580

Kalmar

2 430

10,1

6 580

Gotlands

2 020

15,0

5 180

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 050

8,9

5 610

Hallands

2 860

10,6

6 350

Västra Götalands

2 140

9,9

6 160

Värmlands

1 430

15,9

4 770

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 160

8,9

6 910

Götalands mellanbygder

2 350

7,1

6 080

Götalands norra slättbygder

2 720

11,2

6 610

Svealands slättbygder

1 840

12,8

5 330

Götalands skogsbygder

1 840

6,4

5 420

Mellersta Sveriges skogsb

1 420

12,8

5 120

Nedre Norrland

1 020

13,5

4 320

Övre Norrland

1 380

15,0

3 970

 

 

 

 

Hela Riket

1 930

3,7

5 500


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.