Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2003, procent

18. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2003, per cent

 

Område

Antal företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

..

9 520

35,2

Uppsala

23

79,1

16,7

..

9 130

27,4

Södermanlands

24

83,0

16,5

..

12 640

36,2

Östergötlands

27

87,0

13,0

..

16 510

30,8

Jönköpings

15

..

..

..

16 610

26,8

Kronobergs

5

..

..

..

9 200

26,8

Kalmar

13

..

..

..

11 140

17,6

Gotlands

20

85,6

14,2

..

8 590

24,0

Blekinge

8

..

..

..

2 440

17,9

Skåne

38

71,9

27,9

0,2

15 380

17,7

Hallands

20

75,3

24,7

..

7 310

18,2

Västra Götalands

71

76,3

23,3

..

46 840

31,0

Värmlands

36

75,3

24,3

..

19 320

37,0

Örebro

12

..

..

..

8 450

31,4

Västmanlands

19

..

..

..

6 170

30,1

Dalarnas

26

80,4

19,6

..

9 930

33,9

Gävleborgs

25

78,1

21,9

..

13 960

37,4

Västernorrlands

10

..

..

..

17 090

50,1

Jämtlands

14

..

..

..

18 850

57,8

Västerbottens

19

..

..

..

10 290

25,0

Norrbottens

15

..

..

..

8 700

38,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

32

68,0

32,0

..

6 490

17,6

Götalands mellanbygder

48

71,5

28,0

..

20 350

18,5

Götalands norra slättbygder

56

78,7

20,8

..

25 730

30,7

Svealands slättbygder

99

77,6

19,4

3,0

48 360

32,5

Götalands skogsbygder

71

81,1

18,4

..

74 080

25,5

Mellersta Sveriges skogsb

61

78,1

21,7

..

33 270

36,0

Nedre Norrland

46

82,6

17,4

..

47 740

46,9

Övre Norrland

36

89,9

9,1

..

22 050

31,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöstöd för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.