Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

19. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2003

Procent av grödarealen

19. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2003

Per cent of the crop area

 

Område

Spannmål

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Procent

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

0,0

 

..

0,2

 

-

..

Uppsala

0,0

0,2

 

..

0,3

 

..

..

Södermanlands

2,5

0,0

 

..

2,8

 

..

..

Östergötlands

0,2

0,9

 

..

0,3

 

..

0,0

Jönköpings

0,1

1,2

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

0,0

2,0

 

..

..

 

-

-

Kalmar

4,6

1,1

 

-

4,1

 

-

..

Gotlands

0,0

0,9

 

..

0,0

 

..

..

Blekinge

0,0

0,1

 

-

..

 

-

-

Skåne

0,0

0,0

 

..

0,1

 

-

..

Hallands

0,0

0,1

 

..

0,0

 

..

-

Västra Götalands

2,4

0,2

 

12,2

1,8

 

..

..

Värmlands

4,0

1,4

 

..

0,2

 

-

-

Örebro

0,0

0,0

 

..

0,7

 

..

..

Västmanlands

0,0

0,0

 

..

0,0

 

-

..

Dalarnas

1,4

0,0

 

..

0,8

 

-

..

Gävleborgs

1,0

3,0

 

-

..

 

-

-

Västernorrlands

0,0

1,1

 

..

-

 

-

-

Jämtlands

1,0

0,9

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

2,5

2,2

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

0,0

0,5

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

 

..

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

1,3

0,4

 

..

0,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

1,2

0,1

 

0,0

1,4

 

..

0,0

Svealands slättbygder

0,6

0,1

 

..

0,6

 

..

4,0

Götalands skogsbygder

2,0

0,9

 

..

0,7

 

..

-

Mellersta Sveriges skogsbygder

3,2

1,6

 

..

1,2

 

-

..

Nedre Norrland

0,3

3,0

 

..

-

 

-

-

Övre Norrland

1,7

1,8

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

1,3

0,4

 

10,0

0,7

 

..

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

19 forts. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2003

Procent av grödarealen

19 cont. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2003

Per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Matpotatis

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

0,0

 

..

..

Uppsala

0,0

2,9

 

..

2,3

Södermanlands

2,6

0,0

 

..

..

Östergötlands

1,5

1,2

 

..

0,5

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

..

..

Kalmar

..

0,1

 

..

17,5

Gotlands

..

5,0

 

..

2,7

Blekinge

..

..

 

..

..

Skåne

..

0,0

 

..

0,3

Hallands

..

4,7

 

..

0,8

Västra Götalands

14,6

5,4

 

0,9

0,8

Värmlands

..

..

 

..

3,1

Örebro

..

1,1

 

..

0,3

Västmanlands

7,3

10,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

1,9

Gävleborgs

..

..

 

..

3,3

Västernorrlands

-

-

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

0,9

Norrbottens

-

-

 

..

2,0

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

0,0

 

..

0,3

Götalands mellanbygder

4,3

1,3

 

2,9

1,6

Götalands norra slättbygder

6,2

2,2

 

1,2

0,6

Svealands slättbygder

7,8

2,4

 

10,7

0,7

Götalands skogsbygder

19,8

7,3

 

3,6

9,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

7,3

6,4

 

1,5

4,8

Nedre Norrland

-

-

 

1,9

0,7

Övre Norrland

-

-

 

3,9

1,5

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

9,8

2,0

 

4,0

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).